CWD® REACTOR

De CWD® REACTOR is een doorbraak technologie voor de behandeling van koude en/of laag geconcentreerd afvalwater van productiebedrijven uit de voedingsmiddelen- en drankenindustrie. De CWD® REACTOR zet organische stoffen van uiteenlopende afvalwaters om tot biogas zonder verwarming.

maximum COD niveau input water (in mg/l)

Lage temperaturen (in graden Celsius)

Maximum capaciteit (m3 per uur)

%

Geen geuremissie

CWD® REACTOR technologie

De CWD® REACTOR is een verticale volledig gesloten reactortank met een kleine footprint. De procesbesturingseenheid en voedingspompen zijn geïntegreerd in de ruimte onder de reactor tank. De reactor heeft een gepatenteerd intern circulatie systeem, waardoor het granulaire korrelslib optimaal in contact wordt gebracht met het afvalwater. Het geproduceerde biogas wordt verzameld in een gesloten gascollector die geïntegreerd is boven in de reactor. Een ingebouwde zone met een lage opstroomsnelheid zorgt voor een efficiënte afscheiding van het gezuiverde water en het korrelslib.

Voordelen CWD® REACTOR

Korte terugverdientijd

Substantieel minder kosten slib behandeling, lagere lozingskosten en minder beluchtingskosten

Outsourcing

Volledig op afstand bestuurbaar systeem met automatische aansturing

Hoge energie efficiëntie

Laag elektriciteitsverbruik en gebruik van geproduceerd biogas als energiebron

CZV verwijdering uit organisch vervuilde water stromen

Verlaag de externe kosten voor de effluentbehandeling

Draag bij aan een betere wereld met de productie van biogas