In 2018 stelt de overheid 147 miljoen euro beschikbaar voor investeringen in vernieuwende energiezuinige technieken. Het lage energieverbruik van de Opticlear Diamond past binnen de doelstellingen van de EIA. De beschikbaarheid van deze fiscale regeling hangt af van de energiebesparing die gerealiseerd wordt met de installatie, in relatie tot de gestelde besparingsnorm per jaar per geïnvesteerde euro. De aanvraag van EIA gebeurt onder een zogenaamde generieke code en geldt zowel voor de vervanging van bestaande apparatuur als bij de plaatsing van nieuwe installaties. Bij vervanging wordt de besparing vergeleken met de bestaande machine. Bij nieuwbouw wordt de installatie vergeleken met referentiemachines (vergelijkbare gangbare technieken).

Voor de EIA is dus wel wat rekenwerk nodig om de aftrekmogelijkheid aan te vragen bij de RVO.  Wie extra ondersteuning nodig heeft bij de aanvraag van de EIA kan terecht bij zijn of haar eigen boekhouder / accountant. Ook zijn er specialistische subsidie-adviesbureaus die zich specifiek richten op de glastuinbouw. Zo hebben inmiddels tientallen klanten van Water IQ met succes de EIA-regeling aangevraagd met ondersteuning van Hollands Tuinbouwadvies.

Bij een succesvolle aanvraag kan 54,5% van de investering worden afgetrokken van de fiscaal belastbare winst. Dat scheelt al snel 13,6% netto. De EIA levert een netto voordeel op van bijna 14% op de totale investering. En dat loont!

Vanaf 2019 gaat de EIA weer fors omlaag dus snelle beslissers pakken aanzienlijk meer voordeel.

Meer informatie over de Opticlear Diamond voor de glastuinbouw