Productkwaliteit verbeteren. Dankzij recirculatie.

 

Bespaar waswater én borg de integriteit van het eindproduct. Het kan met de OPTICLEAR DIAMOND® van Water IQ International.

Bespaar lozingskosten en 'go green'. Zet organisch afval om in biogas.

 

Verlaag het CZV-gehalte van koud of laag geconcentreerd afvalwater. Energiezuinig. Het kan met de anaerobe zuivering van de CWD® REACTOR van Water IQ International.

Innovatief in water

Doorbraaktechnologie biedt nieuwe kansen voor proceswater

Duurzaam

Wordt ‘groen’ door bewust te handelen met ‘blauw’

Totaal oplossing

Wie integraal naar watergebruik kijkt maakt de grootste sprong.

Samen verder.

De mooiste resultaten ontstaan bij een hechte samenwerking.

De uitdaging

Consumenten en partijen uit de supply chain van de groenteverwerking hechten steeds meer waarde aan voedselveiligheid (kwaliteitswaarborg, hygiëne en traceability) en duurzame verwerking van consumptiegoederen.

WATERVERBRUIK & WASWATERKWALITEIT. Voor de verwerking van verse groenten is veel schoon water nodig. Gedurende het verwerkingsproces zijn verse groenten gevoelig voor kruisbesmetting met bederf veroorzakende en pathogene micro-organismen. Een strict wasproces waarmee voldaan wordt aan strenge Europese eisen is noodzakelijk. De kosten voor watergebruik lopen op door prijsstijgingen, wet- en regelgeving en strengere normen voor lozing van afvalwater. Hergebruik van het waswater, zonder dat dit ten koste gaat van de productkwaliteit is wenselijk.

HOGE LOZINGSKOSTEN. Afvalwater wordt behandeld door waterschappen of on-site om te voldoen aan strikte lozingseisen. Aerobe systemen met hoge operationele kosten worden toegepast om het gehalte organisch materiaal (CZV) van het afvalwater te verlagen. Kostenefficiënte anaerobe zuivering wordt nauwelijks toegepast omdat bestaande systemen niet geschikt zijn om laag geconcentreerd (<2.500 mg/l CZV) en koud (<25 ˚Celsius) afvalwater van groenteverwerking te behandelen. Dit leidt tot hoge kosten voor de industrie.

DUURZAME PRODUCTIE. Emissiebeperking en het verwijderen van gewasbeschermingsmiddelen uit afvalwater zijn belangrijke aandachtspunten in de komende jaren voor de groenteverwerkende industrie. In overleg met waterkwaliteitbeheerders worden maatregelen onderzocht om de emissie van gewasbeschermingsmiddelen in de toekomst terug te dringen.

De oplossing

Water IQ International biedt u de systemen om uw duurzaamheids- en kwaliteitsdoelstellingen te realiseren. Door het verbeteren van de waswaterkwaliteit en het beperken van het watergebruik en emissie.

MINDER VERBRUIK & BETERE KWALITEIT. Hergebruik van waswater, zonder dat dit ten koste gaat van de productkwaliteit is wenselijk. Water IQ International biedt met de OPTICLEAR DIAMOND® een systeem om de waswater kwaliteit te borgen en recirculatie mogelijk te maken. Het systeem is effectief in het verwijderen van onopgeloste stoffen, ongewenste bacteriën, schimmels en virussen. Recirculatie van het waswater maakt een significante waterbesparing mogelijk.

VERLAAG DE LOZINGSKOSTEN. De CWD® REACTOR is een doorbraak technologie ontwikkeld door Water IQ International voor de behandeling van koud en/of laag geconcentreerde afvalwaterstromen afkomstig van productiebedrijven uit de voedingsmiddelenindustrie. De CWD® REACTOR zet organisch materiaal van uiteenlopende afvalwaters om in biogas zonder verwarming. Het systeem behandelt met succes afvalwater van 10-25 ˚C, voldoet aan effluent kwaliteitseisen en bespaart lozingskosten.

PRODUCEER EMISSIEPROOF. Het OPTICLEAR DIAMOND® systeem verwijderd gemiddeld 95-99% van de aanwezige gewasbeschermingsmiddelen in uiteenlopende effluent stromen. Afhankelijk van de gehanteerde middelen is het systeem te configureren om het gewenste verwijderingsrendement te realiseren, zonder hoge operationele kosten. De verwijdering maakt het mogelijk om te spuien zonder bovenmatige belasting van de leefomgeving.

Goed waswater is essentieel voor ons bedrijf.  Daarbij gaan we voor duurzaam, toegevoegde waarde, vernieuwing én kwaliteit. Met de waterzuiveringsinstallatie Opticlear Diamond realiseren we optimaal waswater voor onze bladgewassen én een besparing van ruim 70% in waterverbruik.
Adrie van den Einden

directeur, Green Specialties Holland

OPTICLEAR DIAMOND®

De OPTICLEAR DIAMOND® is een systeem ontwikkeld voor de behandeling van proceswater in twee stappen, moleculaire adsorptie en efficiënte oxidatie.

CWD® REACTOR

De CWD® REACTOR is een doorbraak technologie voor de behandeling van koude en/of laag geconcentreerd afvalwater van productiebedrijven uit de voedingsmiddelen- en drankenindustrie. De CWD® REACTOR zet organische stoffen van uiteenlopende afvalwaters om tot biogas zonder verwarming.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw bedrijf?