Een plant weerbaarder maken met een selectieve waterbehandeling. Kan dat? Een teler overtuigen van zaken die hij of zij niet kan zien is geen eenvoudige opgave. Daarvoor heeft de ondernemer al teveel wonderdokters over de vloer gehad. Gelukkig kunnen de effecten van microflora management wel worden gemeten.

In samenwerking met plantenkweker P van Geest en Stichting Control in Food and Flowers (gelieerd aan Groen Agro Control) werd een onderzoeksaanpak bedacht om het effect van een veranderd wortelmilieu te onderzoeken op een van de meest zorgelijke pathogene infecties: crazy roots. De opzet was even simpel als doeltreffend: infecteer jonge planten met en zonder selectieve waterbehandeling met rhizobium rhizogenes (voorheen Agrobacterium) en bekijk de verschillen in de ontwikkeling van overmatige wortelgroei tijdens de opkweek gedurende 12 weken.

De selectieve waterbehandeling bestond uit drainwaterbehandeling met de Opticlear Diamond van WaterIQ International gericht om het gehalte aan organische voedingsstoffen in het gietwater te verbeteren. De organische voedingsstoffen zorgen voor groeikansen voor microflora rond de wortel (rhizobacteriën) en meer microbiële diversiteit. Het effect daarvan zou een betere weerbaarheid tegen infectiedruk moeten zijn.

De uitkomsten van de proef waren uitzonderlijk eenduidig. Alle regulier behandelde planten die werden geïnfecteerd met rhizobium ontwikkelden overmatige wortelgroei. De planten die selectief werden behandeld met de microflora management methode van Water IQ overwonnen de toegebrachte infectie. Bij geen enkele plant werd nog de aanwezigheid van een rhizobium besmetting geconstateerd.

Lees de onderzoeksposter van Stichting Control in Food and Flowers hieronder.