Reduceer watergebruik, verhoog & verbeter de moutopbrengst

 

Verbeter de weekwaterkwaliteit in mouterijen. Het kan met OPTISTEEP®,  een geïntegreerd waterbehandelingssysteem van Water IQ International.

Bespaar lozingskosten en 'go green'. Zet organisch afval om in biogas.

 

Verlaag het CZV-gehalte van koud of laag geconcentreerd afvalwater. Energiezuinig. Het kan met de anaerobe zuivering van de CWD® REACTOR van Water IQ International.

Innovatief in water

Grote stappen voorwaarts zet je alleen nog met echte innovaties.

Emissiebewust

‘Go green’ en verlaag de milieu-impact van de moutproductie

Optimaal hergebruik.

Behoud het goede en maak het best mogelijke weekwater.

Partners in business.

Meer mout met minder water is een product van samenwerking.

De uitdaging

Mouterijen hebben te maken met sociale, technische, ecologische en economische uitdagingen in de wereldwijde biermarkt. De markt vraagt om duurzame productie met behoud of verbetering van de productkwaliteit en winstgevendheid.

VERBETER WATERGEBRUIK VOOR MEER MOUTOPBRENGST. In het productie proces zijn grote hoeveelheden water nodig voor het weken door middel van onderdompelen of sproeien van gerst om kieming te stimuleren. Weekschema’s zijn gemodelleerd om de hoeveelheid water die nodig is voor het bevochtigen van het mout en de verzadiging van de lucht in mouterijen te verminderen. Hergebruik van weekwater wordt niet vanwege het risico op negatieve effecten van pathogenen (o.a. Fusarium) op de kieming van de gerst. Met de huidige werkwijzen zijn de grenzen qua waterbesparing bereikt.

VERLAAG LOZINGSKOSTEN. Afvalwater moet worden verwerkt in waterzuiveringsinstallaties om schoon water af te zetten aan het einde van het proces in overeenstemming met strenge wetgeving voor het lozen van water. Aerobe systemen met hoge operationele kosten worden toegepast om de organische belasting (CZV) van het afvalwater te verminderen. Kostenefficiënte anaerobe behandeling wordt niet toegepast, de gangbare technieken zijn niet geschikt voor het laag geconcentreerd (<2,500 mg/l CZV) en koude (<25 ˚ Celsius) afvalwater dat wordt geproduceerd tijdens het moutproces.

De oplossing

Water IQ International biedt mouterijen de middelen om afvalwater efficiënt te behandelen, het gebruik van water in de mouterij te verminderen en tegelijkertijd de mout opbrengst te verhogen en de mout kwaliteit te verbeteren.

BETER WATERGEBRUIK: VERHOOG OPBRENGST & KWALITEIT. Water IQ International biedt met de OPTISTEEP® een geïntegreerde waterbehandelingssysteem voor weekwater in de mouterij. De OPTISTEEP® conditioneert de weekwaterkwaliteit door het continue verwijderen van vervuiling en schadelijke micro-organismen gedurende het weekproces. Het systeem maakt een innovatieve week methode mogelijk: Optisteeping, gebaseerd op één natweek. Deze methode reduceert het watergebruik en maakt waterhergebruik mogelijk in combinatie met een verhoogde moutopbrengst en een verbeterde moutkwaliteit.

BETER AFVALWATER TEGEN LAGERE KOSTEN. De CWD® REACTOR is een doorbraak technologie ontwikkeld door Water IQ International voor de behandeling van koude en / of laag geconcentreerde afvalwaterstromen van productiebedrijven uit de voedingsmiddelen- en drankenindustrie. De CWD® REACTOR zet organische stoffen van uiteenlopende afvalwaters om tot biogas zonder verwarming. Het systeem is met succes toegepast voor de behandeling van mouterij afvalwater van 10-25 ˚C. Er wordt voldaan aan efluent kwaliteitsnormen en een reductie van lozingskosten gerealiseerd.

OPTISTEEP®

De OPTISTEEP® is een geïntegreerd waterbehandelingssysteem voor weekwater in mouterijen. De OPTISTEEP® conditioneert de weekwater kwaliteit door vervuiling en schadelijke micro-organismen continue te verwijderen gedurende het weekproces.

CWD® REACTOR

De CWD® REACTOR is een doorbraak technologie voor de behandeling van koude en/of laag geconcentreerd afvalwater van productiebedrijven uit de voedingsmiddelen- en drankenindustrie. De CWD® REACTOR zet organische stoffen van uiteenlopende afvalwaters om tot biogas zonder verwarming.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw bedrijf?