Drainwater ontzouten en de brijnstroom direct lozen op het riool, zonder nabehandeling. Dat was het doel van het aanvullende BZG-onderzoek dat Water IQ International liet uitvoeren door Wageningen UR. Met het gewenste resultaat, want de BZG-commissie plaatste ook de Opticlear Diamond Forward Nano ® op de BZG-lijst.

“We zetten hiermee een volgende stap in slim watergebruik binnen de tuinbouw”, aldus Jeroen Krosse, director Business Development bij Water IQ International B.V. “Onze focus is altijd geweest om waardevol drainwater optimaal te gebruiken voor een weerbare teelt. Door selectief te zijn in zuiveren, ontsmetten en ontzouten kun je het goede behouden en de slechte elementen in drainwater verwijderen. Dan is het handig als de brijn van de Forward Nano direct kan worden geloosd, zonder dat die zoutstroom nog een keer door de Opticlear Diamond heen moet voor een rioolbehandeling.”

De Opticlear Diamond zelf kent al een BZG goedkeuring sinds 2016.  Nu is ook aangetoond dat de brijnstroom uit de optionele Forward Nano membraanoplossing geen residuen aan gewasbeschermingsmiddelen bevat. Hierdoor is het water direct loosbaar.

“Met de Forward Nano ® hebben we echt iets bijzonders ontwikkeld. Door niet alleen te ontzouten maar ook residuen van gewasbescherming te verwijderen maak je van drainwater weer de beste basis voor gietwater. Geen enkel ander systeem in de markt levert herbruikbaar drainwater terug waaruit zowel microbiologie, GBM-residuen als eenwaardige zouten zijn verwijderd. We verwachten dat telers de komende jaren bewuster zullen worden van de effecten van GBM-residuen. Vergelijk het maar met de antibiotica-discussie bij mensen en dieren. Om resistentie te voorkomen moet je selectiever met dat soort middelen omgaan. Dat betekent dus ook verwijderen van residuen na de behandeling, binnen en tussen teelten.“, aldus Krosse.

De nieuwe Opticlear Diamond Forward Nano ® is de afgelopen maanden in gebruik genomen bij diverse siertelers, groentetelers en zaadbedrijven. De mogelijkheden om selectief te ontzouten, natrium te verwijderen en de EC te verlagen hebben zich in de praktijk bewezen. De klanten kunnen nu dus ook de brijnstroom gaan lozen binnen de kaders van de individuele zuiveringsplicht.