OPTISTEEP®

De OPTISTEEP® is een geïntegreerd waterbehandelingssysteem voor weekwater in mouterijen. De OPTISTEEP® conditioneert de weekwater kwaliteit door vervuiling en schadelijke micro-organismen continue te verwijderen gedurende het weekproces. Hierdoor wordt het mogelijk om te mouten met een natweek wat leidt tot een versnelde omzetting en ontkieming en aanzienlijke besparingen op watergebruik.

%

Verwijdering micro-organismen

%

Max. capaciteit (m3/uur)

%

Meer vochtopname gerst

%

Toename moutopbrengst

OPTISTEEP ® technologie

Het OPTISTEEP ® systeem wordt geïntegreerd in het weekproces en behandelt weekwater in 2 stappen. De eerste stap verwijdert kationisch (negatief) geladen moleculen en zwevende organische verbindingen met selectieve adsorptie. De tweede stap is een membraan filtratie die een fractie van de organische polymeren en micro-organismen, die het kiemproces remmen, specifiek verwijderd.

Het modulaire systeem is voorzien van een automatische backwash. Tijdens een backwash blijft de OPTISTEEP® filtratie in bedrijf omdat alle modules een voor een gespoeld worden. Deze functie maakt een 24/7 gebruik mogelijk. Het OPTISTEEP® systeem is uitgerust met een PLC controller die kan worden aangesloten op de besturingseenheid van de mouterij.

Als gevolg van het toepassen van de OPTISTEEP®, wordt de water en de zuurstofopname van de brouwgerst aanzienlijk verhoogd.

Voordelen Optisteep

Korte terugverdientijd

Verhoogde moutopbrengst en waterbesparing door één natweek

Outsourcing

Volledig op afstand bestuurbaar systeem met automatische aansturing

Lage operationele kosten

Weinig onderhoud en laag energieverbruik

Verwijdering micro-organismen en -verontreinigingen

Weinig onderhoud en laag energieverbruik

Verwijdering colloïdaal opgeloste stoffen

Weinig onderhoud en laag energieverbruik