Weerbaar gewas. Dankzij recirculatie.

 

Volledig ontsmetten en toch met recirculatiewater een gerichte bijdrage leveren aan een weerbaar gewas? Het kan met de waterbehandeling met de OPTICLEAR DIAMOND®.

Emissie-proof in 2018?

 

Behoud je ‘license to produce’ en je middelenpakket. Verwijder de restanten van gewasbescherming met de OPTICLEAR DIAMOND® uit je lozingswater.

Innovatief in water

Maak gebruik van onze jarenlange ervaring in de voedingsindustrie.

Emissieproof

Klaar voor toekomstige normen. Door minimaal te lozen en het spuiwater grondig te zuiveren.

Optimaal hergebruik

Recycle je teeltwater optimaal. Zonder oplopend kiemgetal of EC-niveau.

Samen verder.

De mooiste resultaten ontstaan bij een hechte samenwerking. Partners in business.

De uitdaging

De tuinbouw staat voor de maatschappelijke, technische en economische uitdaging om duurzamer te telen.

MEER OPBRENGSTEN. De productkwaliteit en winstgevendheid van uw producten dient behouden te worden of zelfs verbeterd.Meer opbrengsten door het tegengaan van plantuitval en een betere groei van gewassen. En dat terwijl de ziektedruk niet minder wordt door de mono-cultuur en een afnemend pakket aan toegelaten correctiemiddelen. De weg richting herstel van natuurlijke weerbaarheid lijkt lang door het veelal ontbreken van de natuurlijke bodem.

TOENEMENDE EISEN VAN KLANT EN OVERHEID. Het milieu mag minder belast worden. Aan de teler de uitdaging om meer te realiseren met  minder gebruik van energie, water, voedingsstoffen (nutriënten) en gewasbeschermingsmiddelen. Wet- en regelgeving ter bescherming van het milieu en ecosystemen worden strenger en u wordt door uw afzetkanalen gestimuleerd om elk jaar duurzamer te telen.

EMISSIEPROOF TELEN. Hergebruik van tuinbouwwater lijkt een antwoord op bovenstaande vragen. Met behoud van meststoffen. Maar hoe houd je de microbiologie in de kas onder controle en het EC-niveau binnen acceptabele grenzen?

De oplossing

Water IQ helpt bij het verduurzamen van uw teelt en het verhogen van de productiviteit.

PRODUCTIE VAN HOOGWAARDIG GIETWATER. Water IQ biedt met de OPTICLEAR DIAMOND® een systeem om kwalitatief hoogwaardig gietwater te produceren uit hemel-, oppervlakte- en/of drainwater. Het systeem is effectief in het verwijderen van ongewenste bacteriën, schimmels, virussen en aaltjes. Organische stoffen die een positief effect hebben op de kwaliteit van het gietwater, blijven behouden na behandeling.

VERBETEREN VAN DE WORTELONTWIKKELING. Een gezond en sterk wortelmilieu wordt bevorderd met microflora management. De door Water IQ ontwikkelde methodiek resulteert in meer opbrengsten per m2 van gewassen met minder water, voedingsstoffen en gewasbeschermingsmiddelen.

EMISSIE BEPERKING EN EC BEHEER. Het OPTICLEAR DIAMOND® systeem van Water IQ International verwijdert gemiddeld 95-99% van de aanwezige gewasbeschermingsmiddelen uit spui water van uiteenlopende teelten, zonder hoge operationele kosten. Door selectief natrium te verwijderen uit het drainwater kan lozing van waardevol drainwater worden voorkomen omwille van het EC-niveau.

De Opticlear Diamond® zorgt voor

Ontsmetting micro-organismen

Efficiënte oxidatie van o.a. bacteriën, virussen en schimmels

Behoud van waardevolle voedingsstoffen

Behoud van o.a. waardevolle meststoffen, ijzerchelaten en organische zuren
A

Verwijdering residuen (GBM)

Effectieve residuverwijdering tot wel 99%
A

Verwijdering organische vervuiling

Effectieve filtratie met behulp van adsorptie

Selectieve verwijdering natrium (optioneel)

Behoud van gietwater door nanofiltratie (EC verlaging)

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw bedrijf?