Water IQ heeft een nieuwe juridische structuur. Door de groei van de onderneming in diverse sectoren met een verschillend karakter en gewenste aanpak is de keuze gemaakt om de activiteiten onder te brengen in twee afzonderlijke werkmaatschappijen. Deze afsplitsing is donderdag 15 augustus 2019 geëffectueerd, met terugwerkende kracht per 1 januari 2019. Water IQ International B.V. fungeert als holding van de werkmaatschappijen. 

Water IQ Industrial Solutions B.V. heeft met name tot doel het ontwikkelen, produceren en exploiteren van waterbehandelingssystemen voor met name mouterijen en brouwerijen. Van rechtswege zijn alle contracten met betrekking tot deze sectoren overgegaan in Water IQ Industrial Solutions.

Water IQ Systems B.V. heeft met name tot doel het ontwikkelen, produceren en exploiteren van systemen voor (afval-)watergerelateerde problemen in voornamelijk de glastuinbouw en aanpalende industrieën. Van rechtswege zijn alle contracten met betrekking tot deze sectoren overgegaan in Water IQ Systems.

De contactgegevens van de nieuwe vennootschappen blijven vooralsnog gelijk. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw contactpersoon binnen Water IQ.